Cenas

 

Mēneša maksa par bērna uzturēšanos bērnudārzā “Mans lācis” ir 450,00 EUR mēnesī. Tā ir konstanta un paliek nemainīga neatkarīgi no apmeklēto dienu skaita. Mēneša maksa tiek samazināta, ņemot vērā pašvaldības līdzfinansējumu, kurā bērns un viens no vecākiem ir deklarēts. Rīgas domes līdzfinansējums ir 266,69 EUR mēnesī.

Vienreizēja iestāšanās maksa sastāda 100,00 EUR. Visi nepieciešamie materiāli ir iekļauti cenā, par tiem nav jāmaksā papildus.

Maksa par bērna ēdināšanu (brokastis, pusdienas, launags) ir 4,10 EUR dienā. Maksa par ēdināšanu tiek samazināta proporcionāli dienu skaitam, kurās bērns attaisnojoša iemesla dēļ neapmeklē iestādi. Rīgā deklarētiem bērniem ir 1,99 EUR dienā atlaide ēdināšanas maksai, savukārt, bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm atlaide sastāda 2,77 EUR dienā.