Cenas

 

Mēneša abonementa maksa ir 350 EUR mēnesī. Tā ir konstanta un paliek nemainīga neatkarīgi no apmeklēto dienu skaita mēnesī. Vienreizēja iestāšanās maksa 100 EUR.

Abonementa maksa tiek samazināta saņemtā pašvaldības atbalsta jeb līdzfinansējuma apmērā:
Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – 246,19 Eur
Salaspils līdzfinansējuma – 237,00 Eur
Babītes pašvaldības līdzfinansējums – 298,00 Eur
Saulkrastu pašvaldības līdzfinansējums – 215,15 Eur Eur

Maksa par bērna ēdināšanu (brokastis, pusdienas, launags) Izglītības iestādē ir 3,60 EUR dienā. Maksa par ēdināšanu tiek samazināta proporcionāli dienu skaitam, kurās Bērns attaisnojoša iemesla dēļ neapmeklē Izglītības iestādi.

Rīgā deklarētiem bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm 2,77 Eur/dienā ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība.